Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach onomatologie lieferte 8 Treffer
1

Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu dnešní jazykovědy

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 3, 1991, s. 161-174
2

Užití synchronní analýzy v biblické onomatologii

Řehák, Robert, in: Religio, 7, č. 1, 1999, s. 73-76
3

Co je a co není takzvaná synchronní onomatologie?

Čapek, Filip, in: Religio, 8, č. 2, 2000, s. 194-200
4

Tri aspekty jazykovej nominácie

Sokolová, Jana Nitra 2002
5

Kategorie pojmenovávací a usouvztažňovací. Jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia

Panevová, Jarmila, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 21-26.
6

Vilém Mathesius a Anton Marty. Problém souměřitelnosti a vlivu

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 89-100
7

Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém

Mathesius, Vilém K vyd. připrav. Vachek, Josef Praha 1961
8

Obsahový rozbor současné angličtiny

Mathesius, Vilém Předml. Dušková, Libuše Praha 2016