Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach onomastika literární lieferte 284 Treffer
1

O funkcích vlastních jmen v literárních textech

Knappová, Miloslava, in: Onomastyka literacka, Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993, s. 27-31
2

Jak dále v literární onomastice?

Dvořáková, Žaneta, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 92-98.
3

Problémy metodologie literární onomastiky

Dvořáková, Žaneta, in: Varia 18 : Zborník abstraktov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.-5. 12. 2008), Prešov, Prešovská univ. ; 2009, s. 142-144
4

Dizionario dei luoghi letterari immaginari

Ferrari, Anna Torino 2007
5

Pojmenování postavy ve struktuře uměleckého textu

Lederbuchová, Ladislava, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 215-222
6

K výskytu jmen z eposu o Tristanovi a Isoldě ve středověkých a raně novověkých Čechách

Bok, Václav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 42-47
7

Ladislav Fuks - postavy a jména

Bártová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 209-210
8

Funkce vlastních jmen v literárních textech

Knappová, Miloslava, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 12-17
9

Rodná jména v české literatuře

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 31. běhu LŠSS [PřednLŠSS 31], Praha, UK ; 1989, s. 85-92
10

Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung

Kohlheim, Volker, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 281-280