Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach omluvy lieferte 18 Treffer
1

Staré omluvenky

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 88-89
2

A cross-cultural approach to speech-act-sets. The case of apologies

Válková, Silvie, in: Topics in Linguistics (Berlin), 13, č. 1, 2014
3

Sprachliche Formen und Funktionen von Entschuldigungen im Tschechischen

Brehmer, Bernhard, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 8, München, Sagner 2005, s. 35-44
4

Rečevoj žanr kak lingvističeskij i filologičeskij ob"jekt

Tarasenko, Tat'jana, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 1, 2006, s. 259-264
5

Vyjadřování zdvořilosti v češtině - omluvy a reakce na ně

Chejnová, Pavla, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 124-127
6

Speech acts or speech act sets: apologies and compliments

Válková, Silvie, in: Linguistica Pragensia, 23, č. 2, 2013, s. 44-57
7

Apologies in L1 and lingua franca English. A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses

Hopkinson, Christopher, in: Discourse and Interaction, 10, č. 1, 2017, s. 49-70
8

How to approach complaints in banking business communication after year 2000 (pragmatic perspective)

Mezuláník, Jiří, in: Future of the Banking 3. Part 1 : After the year 2000 in the world and in the Czech Republic, Karviná, SlU ; 1998, s. 229-236
9

Russkij nacional'nyj charakter v aspekte etiketnych form

Michal'čuk, Tamara, in: Opera Slavica, 15, č. 2, 2005, s. 7-16
10

Nekotoryje specifičeskije problemy inojazyčnoj rečevoj kommunikacii: vyraženije pros'by, razrešenija, izvinenija

Žaža, Stanislav, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 137-142.