Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach odstavec lieferte 45 Treffer
1

Exploring paragraphs from the outside

Pípalová, Renata, in: Discourse and Interaction, 1, č. 1, 2008, s. 99-114
2

Akapit jako jednostka tekstowa (z punktu widzania językoznawczo-dydaktycznego)

Hrdličková, Hana, in: Poradnik językowy, č. 3-4, 1991, s. 76-81
3

The paragraph - a central unit of the thematic and compositional build-up of texts

Daneš, František, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 29-40
4

Anglické odstavcové skupiny s úzkým tématem

Pípalová, Renata, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 261-265.
5

On narrow and broad P-theme paragraphs

Pípalová, Renata, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 1, 2008, s. 37-50
6

On paragraph groups with a narrow theme in contemporary English

Pípalová, Renata, in: ... for thy speech bewrayeth thee [Dušková 2] : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, UK ; 2010, s. 189-208.
7

Odsek a žáner

Findra, Ján, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 24-28
8

On the global textual theme and other textual hyperthemes

Pípalová, Renata, in: Linguistica Pragensia, 15, č. 2, 2005, s. 57-86
9

On paragraphs with a consistently constructed stable P-theme (abridged version)

Pípalová, Renata, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 101-107
10

Die Stellung des Absatzes in der Makrostruktur

Daneš, František, in: Makrostrukturen im Text und im Gespräch, Berlin, Akademie der Wissenschften der DDR ; 1989, s. 1-13