Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach odezírání lieferte 10 Treffer
1

Odezírání u sluchově postižených

Janotová, Naděžda Praha 1999
2

Komunikace neslyšících - odezírání

Strnadová, Věra Liberec 1996
3

Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění

Strnadová, Věra Praha 1998
4

Odezírání jako schopnost

Strnadová, Věra Praha 2008
5

Odezírání

Hrubý, J., in: Speciální pedagogika, 8, č. 4, 1998, s. 1-11
6

Neslyšícíma očima

Vysuček, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 2-3, 2002, s. 224-228
7

Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. 2., dopln. vyd

Strnadová, Věra Praha 2001
8

Komunikační systémy těžce sluchově postižených

Krahulcová, Beáta, in: Speciální pedagogika, 6, č. 3, 1996, s. 18-33
9

Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených

Krahulcová-Žatková, Beáta Praha 1996
10

Komunikace sluchově postižených. 2., rozš. a přeprac. vyd

Krahulcová, Beáta Praha 2002