Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach norština lieferte 62 Treffer
1

Norština - praktický jazykový průvodce

Modlík, Tomáš Odb. překlad Juříčková, Miluše Bučovice 1999
2

Učebnice norštiny

Nefzaoui, Sissel; Vrbová, Jarka Praha 1999
3

Norština nejen pro samouky

Mikolášková, Lucie; Švejdová-Pinkasová, Ivana; Winklerová, Klára Voznice 2007
4

Odkud byla Ibsenova "Paní"?

jš; ff, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 110-112
5

Semantikk ved norske verbprefikser

Vrbová, Jarka, in: Germanistica Pragensia, 12, 1995, s. 119-124
6

The narrator in Knut Hamsun's Børn av Tiden

Humpál, Martin, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 12, č. R 3, 1998, s. 19-25
7

O Mezinárodní letní škole v Oslo

Čechová, Miloslava, in: Cizí jazyky, 47, č. 5, 2003-04, s. 185
8

Aus der Werkstatt des Taschenwörterbuchs norwegisch-tschechisch, tschechisch-norwegisch. Ein Erfahrungsbericht

Vrbová, Jaroslava, in: Germanistica Pragensia, 15, 2002, s. 91-96
9

Bokmål og nynors sammen i tospråklige ordbøker

Vondřička, Pavel, in: Ord om ord (Oslo), 9, 2003, s. 34-49
10

Visjon og virkelighet. Noen bemerkninger om samisk språk i Norge

Prušková, Jana, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 16 [25], č. 1-2, 2011, s. 35-50