Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nominativ jmenovací lieferte 19 Treffer
1

Nominativ jmenovací

Waclawičová, Martina, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 57-60.
2

Nominativ jmenovací

Daneš, František, in: Naše řeč, 33, 1949, s. 54-57
3

Také jste studoval na Karlově univerzitě Praha?

Staněk, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 226-227
4

Ještě jednou k typu "město Praha"

Daneš, František, in: Český jazyk, 6, č. 6, 1956, s. 223-226
5

Zboží pracovní síla?

Daneš, František, in: Naše řeč, 39, 1956, s. 80-84
6

Jméno obce v názvech administrativních celků, institucí, firem a sportovních celků

Kolářová, Ivana, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 40-45
7

Užití nominativu jmenovacího

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 1, 2017-18, s. 37-39
8

Jména obcí jako součást názvů územních celků a institucí (konkurence nominativu jmenovacího a lokálu)

Kolářová, Ivana, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 121-126.
9

Obec, město, městská část

Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 85, č. 3, 2002, s. 161-164
10

Na hradě Bezděz, nebo Bezdězu?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 1, 2008-09, s. 40-41