Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neurolingvistika lieferte 110 Treffer
1

Neurolingvistika: předmět, historie, metody

Mertins, Barbara; Flanderková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 1, 2012, s. 46-62
2

Úvod do neurolingvistického programování

O'Connor, Joseph; Seymour, John Přel. Brhelová, Dana Praha 1998
3

Dichotomies in the brain-Jakobsonian and modern

Schnelle, Helmut, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 54 s.
4

Linhvomental'ni reprezentaciji metaprohram

Kovalevs'ka, T. Ju., in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 272-279.
5

Řeč ovlivňuje i vnímání barev

Vainert, Luděk, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 3.1.2006
6

Mozek, jazyk a řeč. Sémantický systém mozku a jeho slovník

Koukolík, František, in: Remedia populi, č. 10, 1998, s. 28-31
7

Muž ve slovní bitvě se ženou prohrává

Vyskočil, František, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Věda, 19, č. 187, 2006, s. 9., 12.8.2006
8

Obraz řeči v lidském mozku

Šafaříková, Jana Riehlová, Claudie, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 20, 2010, 11.10.2010
9

Bilingvní mozek

Patočka, Jiří, in: Vesmír, 87, č. 5, 2008, s. 282
10

Vícejazyčný mozek

Riehl, Claudia Maria, in: Cizí jazyky, 54, č. 1, 2010-11, s. 18-20