Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nepřeložitelnost lieferte 14 Treffer
1

Metafora jako překladatelský fenomén

Sedláčková, Jitka, in: Svět literatury, 10, č. 20, 2000, s. 113-130
2

O nepřeložitelnosti aneb rytmus jako prvek významotvorný

Hilský, Martin, in: Souvislosti, č. 2, 1998, s. 16-23
3

K voprosu o perevodimosti metafory (zametki k češskim perevodam poezii A. Achmatovoj)

Richterek, Oldřich, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 1, 2002, s. 117-124
4

K problematice přeložitelnosti a nepřeložitelnosti v relaci ukrajinština - čeština

Kholod, Uljana, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 146-149
5

O probleme perevodimosti/neperevodimosti s pozicij učebnogo perevoda

Miljutina, Tamara Aleksandrovna, in: Rossica Olomucensia, 48, č. 2, 2009, s. 161-166
6

"Kolya"

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 126-127
7

K překladovému transferu metafory v poezii Anny Achmatovové

Richterek, Oldřich, in: Sborník k sedmdesátinám doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc : Slavogermanica 10, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 46-53
8

Neperevodimost' v perevodnom slovare

Chlebda, Vojcech, in: Rossica Olomucensia, 48, č. 1, 2009, s. 27-31
9

?Existen palabras intraducibles?

Sánchez Presa, Mónica, in: Romanica Olomucensia, 18, 2007, s. 257-263
10

Cultural gaps and translating Scottish poetry into Czech

Hron, Zdeněk, in: Forum for Modern Language Studies (Oxford), 33, č. 1, 1997, s. 17-20