Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nazály lieferte 20 Treffer
1

Typologické ozvěny ve výrazové rovině

Leška, Oldřich, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 1-3
2

The development of phonemic representations: children's representations of nasalized vowels

Caravolas, Markéta, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 25-38
3

Nazalita v řeči rozhlasových moderátorů

Skarnitzl, Radek, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 1-2, 2008, s. 97-102
4

Roztrpčit se a něco rozmlátit - nazály, likvidy a jiná fonologická havěť

Ziková, Markéta, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 60-69
5

Vowel nasalance in Czech and English

Skarnitzl, Radek, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 131-143
6

Od istorijata na slovenskiot vokalizam

Vidoeski, B.; Topolinjska, Z. Skopje 2006
7

Dravidian and Altaic 'to bend/to bow - elbow/knee/ankle'. Initial dental stop or nasal, medial velar or labial

Vacek, Jaroslav, in: Archiv orientální, 75, č. 3, 2007, s. 395-410
8

Norma ortofoniczna a uzus w polskich audycjach radiowych

Frankowska-Kozak, Bożena, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 60-66.
9

Fonologická interpretace polských nazálních diftongů a afrikát z hlediska axiomatického funkcionalismu

Wągiel, Marcin, in: Studia Slavica, 18, č. 1, 2014, s. 111-120
10

Fonotaktické chování velární nazály v české angličtině

Skarnitzl, Radek, in: Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004 : 21. ledna 2004, Fonetický ústav, Filozofická fakulta v Praze, Praha, FF UK ; 2004, s. 75-83.