Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy obchodní lieferte 20 Treffer
1

Logonymá v systéme slovenčiny

Imrichová, Mária Prešov 2002
2

Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků)

Knappová, Miloslava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 152-157
3

Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 276-284
4

Nová obchodní jména na Děčínsku

Duda, Zbyněk, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 151-160
5

Logonymá v súčasnej komunikácii

Imrichová, Mária, in: Jazykovědné aktuality, 34, č. 3-4, 1997, s. 17-22
6

Současné změny ve firemních názvech

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 77, č. 4, 1994, s. 169-178
7

Jsou anglické názvy lepší reklamou?

Svobodová, Diana, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 137-139
8

K obchodním jménům ve vybraných částech Frýdeckomístecka

Šebestová, Zuzana, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 143-148.
9

Onomastičeskoje prostranstvo mnogonacional'noj Ufy (novyje nazvanija na ulicach goroda)

Jakovleva, Jevgenija, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 719-724
10

Motivace a způsoby tvoření názvů firem a institucí působících v ČR

Svobodová, Diana, in: Čeština doma a ve světě, 15, č. 3-4, 2007, s. 113-119