Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy letadel lieferte 8 Treffer
1

Mezi nebem a zemí

Šmejkal, Pavel, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 43-47
2

Mezi nebem a zemí po 20 letech

Šmejkal, Pavel, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 105-108.
3

Jména na obloze

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 16.7.2000
4

Krycí jména letek přidělených v září 1938 1. armádě

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 80-81
5

Označování a názvy polských a československých letadel v letech 1918 až 1939

Kuba, Ludvík, in: Česko-polské rozhovory, Ústí n. Labem, UJEP ; 1994, s. 147-152
6

Identifikace a jména letadel

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj, 34-35, 1994, s. 59-68
7

Namen von Fahrzeugen

Kuba, Ludvík, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1574-1581
8

Anwendung der Glieder des anthroponymischen Systems bei der Bildung von Fahrzeugnamen

Kuba, Ludvík, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 155-158