Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy rodinných příslušníků lieferte 30 Treffer
1

Není švagr jako švagr

Marková, Dagmar, in: Nový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 142-144
2

Základní příbuzenská terminologie

in: Romano džaniben, 2, č. 3, 1996, s. 27-31
3

Genius loci českého jihu poněkud jinak aneb k fenoménu jmen "rodinných"

Holub, Zbyněk; Hroch, Václav, in: Genius losi českého jihozápadu, České Budějovice, VŠ evrop. a reginál. studií ; 2006, s. 22-39.
4

Indo-European kinship terms in *-e2ter

Blažek, Václav, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 24-33
5

K strukturám příbuzenské terminologie a jejich vývoji

Šabršula, Jan, in: Časopis pro moderní filologii, 75, č. 1, 1993, s. 14-17
6

Oslovení jako problém sociální komunikace (oslovení v rodině)

Dršatová, Jitka, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 253-256.
7

"Adam přece také neplatil za Evu": kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny

Soukup, Martin, in: Národopisná revue, 25, č. 1, 2015, s. 10-18
8

O sestřencích a tetěňatech

Vápeník, Petr, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 35, č. 4, 2015, s. 107-108
9

O specifike upotreblenija nominacij rodstva v russkich ustojčivych izrečenijach

Nikolenko, Ol'ga, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 309-315.
10

Beja kinship and social terminology

Blažek, Václav, in: Das alte Ägypten und seine Nachbarn : Festschrift zum 65. Geburtstag fon Helmut Satzinger. Mit Beiträgen zur Ägyptologie, Koptologie, Nubiologie und Afrikanistik, Krems, Österreichisches Literaturforum ; 2003, s. 307-340