Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy pohostinství lieferte 9 Treffer
1

Pohostinskými podniky města Hradce Králové

Pýcha, Petr, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis [1], Hradec Králové, PF ; 1994, s. 8-17
2

K typologii obohacování propriální lexikální roviny (na materiálu množiny jednoho druhu urbanonym)

Pastyřík, Svatopluk, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 176-182
3Altman, Karel Brnožd1993
4

Pražki chrematonimi

Bogdanov, Ivajlo, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1-2, 2015, s. 38-52
5

Proč se hospoda jmenovala Zavadilka?

Švestková, Ludmila, in: Večerník (Praha), 2001, 31.1.2001
6

O zlatém ranci a zlatých hospodách

Stein, Karel, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 111-115
7

K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů

Šipková, Milena, in: Přednášky a besedy ze 45. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 45], Brno, MU ; 2012, s. 237-248
8

Nazwy lokali gastronomicznych w Opawie

Tomasik, Samuela, in: Bohemistyka, 16, č. 2, 2016, s. 125-132
9

Plzeňsko-český slovník. Pročpa tudlecto řikáme?

Hajšman, Jan Plzeň 2017