Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy obyvatelské lieferte 24 Treffer
1

Jak se (také) pojmenovávají Pražané

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 85, č. 3, 2002, s. 164-166
2

Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma

Škrabal, Michal, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 275-279
3

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu

Čech, Radek; David, Jaroslav, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 119-122.
4

Jména obyvatelská v češtině

Avramova, Cvetanka, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 13-23
5

Žijí ve Walesu Walesané, nebo Velšané ?

Smejkalová, Kamila, in: Naše řeč, 94, č. 2, 2011, s. 104-106
6

Pytannja nacional'noji identičnosti v prizvis'kach (na materiali neoficijnych imenuvan' žiteliv Zachidnoho Polissja)

Šul's'ka, Natalija, in: Etnicita slovanského areálu [EtSlAr] : Historické proměny a současný stav, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2011, s. 15-23.
7

Aljašan nebo Aljaščan ? aneb O tvarové variantnosti jmen obyvatelských

Štícha, František; Chalupová, Pavla, in: Naše řeč, 90, č. 3, 2007, s. 136-146
8

Krásná Venezuelka

Štícha, František, in: Právo (Praha), 2003, 8.7.2003
9

Pražané a pražané

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2002, 16.8.2002
10

Problém španělských místních jmen z hlediska výuky

Hrubá, Hana, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 365-369