Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy hudebních skupin lieferte 7 Treffer
1

Onomastický pohled na názvy českých hudebních skupin

Fiebigerová, Eva, in: Češtinář, 8, č. 1, 1997-98, s. 15-19
2

Šufunky gang aneb naběračka plná funkové hudby

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 49-50
3

Onomastický pohled na názvy českých hudebních skupin

Fiebigerová, Eva, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 3, Hradec Králové, [PF] ; 1997, s. 3-8
4

O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część 2: lata 1990-2003

Marcinkiewicz, Radoslav, in: Studia Slavica, 17, č. 1, 2013, s. 173-196
5

Pomoč kolotoč

Nejedlý, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 25, 2012, s. 23, 8.12.2012
6

K názvům českých a slovenských rockových skupin

Mlčoch, Miloš, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 231-235.
7

Statusové Quo

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2017, 30, č. 180, 2017, s. 3, (5. 8.)