Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach názvy lieferte 738 Treffer
1

Namen von Fahrzeugen

Kuba, Ludvík, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1574-1581
2

Anwendung der Glieder des anthroponymischen Systems bei der Bildung von Fahrzeugnamen

Kuba, Ludvík, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 155-158
3

Univerbizace

Kolářová, Ivana, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 273-410
4

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku

Plaček, Miroslav Praha 1996
5

Imiona pojazdów komunikacji miejskiej w Czechach

Tomasik, Piotr, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 506-513
6

Rybníky a mlýny v povodí brněnské říčky Ponávky

Vermouzek, Rostislav; Vodička, Jaroslav, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 51-54
7

Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků)

Knappová, Miloslava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 152-157
8

Není švagr jako švagr

Marková, Dagmar, in: Nový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 142-144
9

Rybníky a mlýny v povodí Kuřimky

Vermouzek, Rostislav, in: Vlastivědný věstník moravský, 47, č. 4, 1995, s. 408-411, mp
10

Trnky na krédlich. Nářeční výrzay pro jídlo dokážou pořádně zmást

Pospěchová, Petra, in: Mladá fronta Dnes - příl. Víkend (Praha), 2017, s. 24-25., (26.11.)