Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nápisy lieferte 179 Treffer
1

The portico of the temple of Ramesses II at Abydos. A description and analysis of its inscriptions

el-Noubi, Mansour, in: Archív orientální, 67, č. 1, 1999, s. 21-44
2

Armazian script

Tsereteli, Konstantin, in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 557-565
3

Hebrejský nápis na krucifixu na Karlově mostě

Putík, Alexandr, in: Židovská ročenka, 1997-98
4

Staroegyptské texty pro dosažení zásvětí 1, 2

Janák, Jiří, in: Nový Orient, 58, č. 2, 6, 2003, s. 72-77, 265-267
5

Un' iscrizione L.A "dimenticata": PER Zg 1

Negri, Mario, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 175-177
6

Latinské nápisy na zvonech v Českých Budějovicích a ve vikariátu České Budějovice-venkov

Jungmannová, Pavla; Poštová, Tereza, in: Výběr (České Budějovice), 52, č. 4, 2015, s. 233-247
7

Středověký hebrejský vězeňský nápis z Vysokého Mýta

Polakovič, Daniel, in: Dvarim meatim : Studie pro Jiřinu Šedinovou, Praha, FF UK 2016, s. 57-62
8

Einleitung in die Sanherib-Inschriften

Frahm, Eckart Wien 1997
9

The Shaolin Monastery Stele on Mount Song

Tonami, Mamoru Kyoto 1990
10

Art and Inscriptions in the Ancient World

Eds. Newby, Zahra Cambridge 2007