Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí severovýchodočeská lieferte 34 Treffer
1

Izoglosy nářečního mikroregionu (na materiálu korespondenční ankety ÚJČ z Podkrkonoší)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 169-174
2

Nářečí z Broumova a okolí

Oberreiterová, Hana, in: Broumovsko, 12, 1998, s. 14-16
3

Notizen zu der nordostböhmischen dialektalen Untergruppe

Svobodová, Hana, in: Beiträge zum 9. Berliner Bohemicum/Slovacicum, Berlin, Humboldt-Univ. ; 2000, s. 84-91
4

Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska)

Bachmannová, Jarmila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 134-138
5

Královéhradecko jako východisko kolonizace českých osídlenců ze Žitomirska na Ukrajině

Jančáková, Jana, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 129-138
6

Současná situace ve slovní zásobě okrajového nářečí svč. podskupiny

Svobodová, Hana, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 607-611
7

Hovořit je vždycky o čem. Vyprávěnky z Podkrkonoší 3

Sestavovatel, kompilátor Bachmannová, Jarmila Liberec 2017
8

Za života se stane ledacos. Vyprávěnky ze Železnobrodska

Bachmannová, Jarmila Liberec 2008
9

Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší 1

Editor Bachmannová, Jarmila Liberec 2012
10

Jak to bylo dřív. Vyprávěnky z Podkrkonoší 2

Sestavovatel, kompilátor Bachmannová, Jarmila Liberec 2013