Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí šarišské lieferte 3 Treffer
1

Pádový synkretizmus v severošarišskom nárečí

Bilský, Jozef, in: Slované: souznění a konflikty, Praha, Červený Kostelec, FF UK, Mervart 2016, s. 21-32
2

Šarišské nárečia

Buffa, Ferdinand Bratislava 1995
3

K jazyku Sol'nobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841)

Sedláková, Marianna, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 267-272