Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí česká lieferte 91 Treffer
1

O badaniach czeskich nowych dialektów mieszanych

Basaj, Mieczysław, in: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Zielona Góra, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego ; 1998, s. 267-278
2

Zum Problem der Synonymie im Tschechischen anhand des Tschechischen Sprachatlasses

Kloferová, Stanislava, in: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern : Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen Wörterbücher, Projekte an Akademien und Universitäten vom 7. bis 9. März 1996 anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ; 1998, s. 197-198
3

Deklinace tvrdých adjektiv v nářečích

Konečná, Hana, in: Naše řeč, 82, č. 4, 1999, s. 203-208
4

Trakař čili radvanec

Jaroš, Vlastimil, in: Severočeský regionální deník SD (Ústí n. Labem), 1994, 5.11.1994
5

Pojmenování peroutky v českých nářečích

Přadková, Petra, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 116-120.
6

Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích

Konečná, Sabina, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 80-86
7

Od všeckeho trošku. Lidový humor

Malchárková, Anna Jaz. úprava Muroňová, Eva Ostrava 2006
8

Nářečí dříve a nyní: Český jazykový atlas

Ireinová, Martina; Konečná, Hana Praha 2015
9

Metafory v nářečí

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 258-259
10

Jazyk regionu a jeho výzkum

Holub, Zbyněk, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 50-55.