Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí jihozápadočeská lieferte 29 Treffer
1

Jazyk Klatovska se nevyvíjel tak sevřeně jako řeč Domažlicka

šd, in: Týdeník Klatovska, 1998, 4.11.1998
2

K problematice vymezení jihočeského regionu

Holub, Zbyněk, in: Genius loci jižních Čech [GenLJČ] : Sborník dialektologického semináře, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 12-29
3

K současnému stavu jč. nářečí, zvl. nářečí doudlebského

Holub, Zbyněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 123-127
4

A Circum-Pannonian word-prosodic parallel. Paroxytonic accent in the South-West Bohemian dialect

Holub, Zbyněk, in: Jezikoslovni zapiski (Ljubljana), 19, č. 2, 2013, s. 163-178
5

Doudlebské nářečí na přelomu století

Říha, Richard, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 205-214
6

Chříč, chrząszcz, chrjašč a jim podobná česká lidová jména hub

Majtánová, Marie, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 361-362
7

Jazykové prostředky jihozápadočeské nářeční oblasti v běžně mluveném jazyce mladé generace

Pasáčková, Eva, in: Nacional'no-kul'turnyj komponent v tekste i jazyke : Materialy II meždunarodnoj naučnoj konferencii 7-9 aprelja 1999 g. Časť 2, Minsk, Belorus. gosud. univ. 1999, s. 71-76
8

K podobě současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku

Chýlová, Helena, in: Genius loci českého jihozápadu 5 : Sborník z konference konané 22. a 23. října 2008 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Plzeň, Studijní a vědec. knih. Plzeňského kraje 2009, s. 69-74.
9

K problematice současného výzkumu specifických nářečních jevů na Domažlicku

Holub, Zbyněk, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 215-228
10

Německé přejímky v jihozápadočeské nářeční oblasti

Janečková, Marie, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 18-23