Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mytologie lieferte 18 Treffer
1

Slovník řecko-římské mytologie a kultury

Martin, René Z franc. přel Hrubanová, Věra Praha 1993
2

Na okraj Puhvelovy Srovnávací mythologie

Vavroušek, Petr, in: Srovnávací mythologie, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 1997, s. 331-346
3

Odysseus aneb Hérós jako literární postava. Část první, druhá

Fischerová, Sylva, in: Souvislosti, 17, č. 3, 4, 2006, s. 27-43, 48-62
4Čibor, Irina, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 331-354
5

Slovanské bájesloví

Erben, Karel Jaromír Edd. Bechyňová, Věnceslava Praha 2009
6

Mifologija i magija imeni v slavjanskoj narodnoj tradicii

Tolstaja, Svetlana M., in: Opera Slavica, 12, č. 4, 2002, s. 1-9
7

Mifologičeskije reminiscencii v frazeologii slavjan

Kuznecova, Irina Vladimirovna, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 22-30.
8

Srovnávací mythologie

Puhvel, Jaan Přel. Pelíšek, Václav Praha 1997
9

Bájesloví slovanské

Máchal, Jan Edič. pozn. naps. Myslivcová, Dana Olomouc 1995
10

Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

Vlčková, Jitka Praha 1999