Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach motivace lieferte 312 Treffer
1

Niekoľko poznámok o vzťahu onymickej a frazeologickej motivácie

Ološtiak, Martin, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 517-530
2

Makedonské výrazy s významem "plakat"

Karlíková, Helena, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 159-165
3

Konference o motivaci v jazyce - San Marino 1990

Černý, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 159-160
4

Přezdívky řidičů přepravní firmy

Dobiášová, Eva, in: Češtinář, 14, č. 3, 2003-04, s. 63-67
5

Sprachliche Motivation. Zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck

Hrsg. von Gallmann, Peter Tübingen 2007
6

Motivácia tvorenia živých osobných mien v minulosti a v súčasnosti

Kopásková, Ivana, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 215-219.
7

Jako zkušený kantor vím.

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 103-104
8

Cesty a cestování

Kneselová, Helena, in: Slovo (Brno), č. 2, 1994, s. 13-15
9

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 16. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : Věnováno prof. PhDr. Lumíru Klimešovi, CSc., k sedmdesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1994, s. 15-18.
10

Zum Motivationssystem der Hydronyme aus dem Wassereinzugsgebiet der Slaná

Sičáková, Ľuba, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 141 s.