Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach morfematika lieferte 30 Treffer
1

O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva)

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 63-74
2

Morphematische Strukturierung der semantischen Angaben

Straková, Vlasta, in: Proceedings of the 14th international congress of linguists, Berlin/GDR, August 10-15, 1987. Vol. 1, 2, 3, Berlin, Akademie-Verlag ; 1990, s. 1265-1268
3

Určování kořene slov

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 65, č. 3, 2014-15, s. 138-139
4

Morfematický slovník slovenčiny

Sokolová, Miloslava; Moško, Gustáv; Šimon, František; Benko, Vladimír Prešov 1999
5

Slovník koreňových morfém slovenčiny

Sokolová, Miloslava Sokolová, Miloslava Prešov 2005
6

Slovník koreňových morfém slovenčiny. 3., uprav. a dopln. vyd

Sokolová, Miloslava; Ološtiak, Martin; Ivanová, Martina Prešov 2012
7

Slabičná štruktúra slova a tvaru

Bónová, Iveta, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 27-33
8

Hramatyka ukrajins'koji movy. Morfemika. Slovotvir. Morfolohija

Arkhanhelska, Alla Olomouc 2014
9

Remarks on parsing written and spoken discourse

Sgall, Petr, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 439-443
10

Slovo jako syntagma?

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 13-20