Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mluva brněnská lieferte 49 Treffer
1

Jazyk města, v němž žijeme. 1

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 1, 1995, s. 66-68
2

Brněnské šalina/šelina ("tramvaj"). Wörter, Sachen und Milieus

Novák, Pavel, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 177-186
3

Dorozumět se hantecem snadno a rychle. Základní fráze a obraty potřebné pro přežití v městě Brně

Hlaváček, Jan Brno 2015
4

Jazyk města, v němž žijeme. 2. Co spojuje brněnštinu s mluvou okolních obcí?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 66-70
5

Jak vzniká městská mluva

Jelínek, Milan, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 83-87.
6

Obecné a specifické v mluvě města Brna

Krčmová, Marie, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 88-91.
7

Šaliny jezdí do Königu přes Wimbledon

Němcová, Iva, in: Rovnost, brněnský deník, 2006, 4.1.2006
8

Vy neznáte Cajzla? K původu a významu přezdívky

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 89, č. 4, 2006, s. 191-197
9

Slangové výrazivo jako součást zábavných textů

Krčmová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 213-220
10

Le tchèque parlé de Prague et Brno: éléments de comparaison

Esvan, François, in: Le capitali nei paesi dell'Europa centrale e orientale: centri politici e laboratori culturali : Atti del convegno internazionale di studi, Napoli, 3-4-5 marzo 2005, Napoli, D'Auria ; 2007, s. 63-76