Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach misály lieferte 14 Treffer
1

Bamberské vydání olomouckého a českého misálu (1488 a 1489)

Boldan, Kamil, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : Počátky v dějinách knihtisku, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1999, s. 13-20
2

Rimskyj Misal

Připrav. Tkadlčík, Vojtěch Olomouc 1992
3

Rimskyj Misal

Připrav. Tkadlčík, Vojtěch Olomouc 1992
4

Hlaholský Rimskyj misal - Missale romanum. Hláskoslovná analýza

Hrdinová, Eva Maria Olomouc 2004
5

Středověké misály na farách středních a východních Čech

Petr, Stanislav, in: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy, České Budějovice, JU ; 2009, s. 151-170.
6

Marginální poznámky v načeradském misálu ze 16. a 17. století

Procházková, Eva, in: Per saecula ad tempora nostra : Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 1, 2, Praha, Histor. ústav AV ČR ; 2007, s. 565-571.
7

Misály 2. poloviny 14. století v jižních Čechách. Díl 1, 2

Cermanová, Tereza, in: Výběr (České Budějovice), 42, č. 2, 4, 2005, s. 106-113, 280-294
8

Misály 2. poloviny 14. století v jižních Čechách. Díl 4: Misál z Bavorova a Zlomek misálu

Cermanová, Tereza, in: Výběr (České Budějovice), 44, č. 3, 2007, s. 219-230
9

Misály 2. poloviny 14. století v jižních Čechách. Díl 3: "Zlatokorunský"kánonový list

Cermanová, Tereza, in: Výběr (České Budějovice), 43, č. 2, 2006, s. 132-145
10

Olomoucký misál Jana Pekařova, faráře ve Frankštátu

Kohout, Štěpán, in: Slavme chvíli : Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického, Ústí n. Orlicí, Stát. okres. archiv ; 1999, s. 69-77.