Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mimika lieferte 58 Treffer
1

Sémantická diferenciace emočních výrazů a její vliv na vnímání a kategorizování neverbálních signálů

Trnka, Radek, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 224-228.
2

Jak mluví tělo. Neverbální chování v klinické praxi

La Barre, Frances Z angl. orig. přel. Papoušek, Jiří Praha 2004
3

Tvář v lidové jazykovědě

Čmejrková, Světla, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 28-29
4

Mluvíme beze slov

Vávra, Vlastimil Praha 1990
5

Specifické neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra Praha 2008
6

Different dimensions of nonverbal behaviour

Sedlářová, Lenka, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 84-87
7

Komunikacja niewerbalna a wiarygodność nadawcy

Liber, Katarzyna, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 2, 2011, s. 223-233
8

Pohyby doktora Caligariho

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 36-38
9

Význam neverbální komunikace v obchodním jednání

Celerová, Jaroslava, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 289-294
10

Proč vypovídá neverbální chování o genetice?

Zikmundová, Martina, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 51, 2011, s. 15., 19.12.2011