Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metadiskursy lieferte 5 Treffer
1

O jednom vědeckém diskurzu (a nevědeckých metadiskurzech)

Hoffmannová, Jana, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 63-67
2

Metařečová vyjádření a metadiskurs

Srpová, Hana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie = Studia slavica 4 (Opole), 2000, s. 185-201
3

Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie

Sudková, Marcela, in: Časopis pro moderní filologii, 94, č. 1, 2012, s. 31-42
4

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezský den)

Srpová, Hana Praha 1996
5

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice

Srpová, Hana Ostrava 1998