Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metařeč lieferte 6 Treffer
1

Metajazykovost slovesného umění

Chloupek, Jan; Krčmová, Marie, in: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie : Jazykovedný zborník 8, Bratislava, SPN ; 1991, s. 29-37
2

Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 153-160
3

Metařečová vyjádření a metadiskurs

Srpová, Hana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie = Studia slavica 4 (Opole), 2000, s. 185-201
4

Řeč v proudu vyprávění. Jáchym Topol: Kloktat dehet

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 147-152
5

Komunikace o komunikaci, v komunikaci, pro komunikaci

Hoffmannová, Jana, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 17-27.
6

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice

Srpová, Hana Ostrava 1998