Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach menšiny jazykové lieferte 18 Treffer
1

Praha a menšiny. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014

Eds. Sulitka, Andrej Praha 2015
2

Národnost rusínská

Hořec, Jaromír, in: Praha a národnosti 1, Praha, Magistrát hl. m. Prahy ; 1998, s. 87-90
3

Tradice tematických konferencí na UJEP v Ústí n. Labem

Kolářová, I., in: Noviny Slezské univerzity (Opava), 4, č. 1, 1998-99, s. 17-18., 30.10.1998-99
4

K otázce etnické identity Rusínů v České republice

Sulitka, Andrej, in: Český lid, 103, č. 3, 2016, s. 451-471
5

K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu

Tauchen, Jaromír, in: Dny práva 2008, Brno, MU ; 2008, s. 63-64
6

Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity

Šatava, Leoš, in: Český lid, 103, č. 3, 2016, s. 419-436
7

Italští Arbrešové: krátký nástin jejich historie a současného postavení

Vinš, Přemysl, in: Porta Balkanica, 7, č. 1, 2015, s. 4-16
8

K problematice atributů etnické identity a územní příslušnosti

Šatava, Leoš, in: Lětopis, 39, č. 1, 1992, s. 142-147
9

Úloha antropologie v rozvíjení "konceptu kultury"ve veřejném diskurzu

Chaudhuri-Brill, Shukti, in: Český lid, 103, č. 3, 2016, s. 347-370
10

Jazyk, etnicita a Lužičtí Srbové

Šatava, Leoš, in: Slovanský přehled, 92, č. 2, 2006, s. 301-312