Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach medievalistika lieferte 40 Treffer
1

Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999

Ed. Nechutová, Jana Brno 1999
2

Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag

Hrsg. Herbers, Klaus Sigmaringen 1991
3

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubuleu

Eds. Doležalová, Eva Praha 2016
4

Manufacturing Middle Ages. Entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe

Ed. by Geary, Patrick J. Leiden 2013
5

Hrst vzpomínek na odbornou skupinu pro medievalistiku při JKF

Spunar, Pavel, in: Auriga (ZJKF), 36 (1994), č. 1-3; 37 (1995), č. 1-4, 1996, s. 8-12
6

Životní jubileum Pavla Spunara

Zachová, Jana, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 239-240
7

Le vocabulaire et la société du XVIe siècle

Matoré, G. Paris 1988
8

Laudatio aneb kdo je Pavel Spunar

Silagiová, Zuzana, in: Pulchritudo et sapientia : Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasic. studia FÚ AV ČR ; Praha, 2008, s. 5-10
9

Výročí literárního historika

in: Lidová demokracie (Praha), 1992, 11.11.1992
10

Pavel Spunar - člověk, vědec, učitel. Laudatio přednesené na 16. plenárním zasedání Centra medievistických studií 12. listopadu v Praze u příležitosti jubilantových 75. narozenin

Hlaváček, Ivan, in: Studie o rukopisech, 35, 2005, s. 201-203