Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach maximy konverzační lieferte 11 Treffer
1

Why does 2 mean "2"? Grist to the anti-Grice mill

Seuren, Pieter A. M., in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 225-235
2

Rozhovor ať je spolupráce mezi partnery. Kurs pozitivní komunikace 5

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 50-56
3

Vreš'! - Status und Funktion der Grice'schen Quolitätsmaxime im Konfliktgespräch

Kreß, Beatrix, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 56, č. 3, 2008, s. 339-352
4

The non-observance of Grice's maxims in political interviews

Kozubíková Šandová, Jana, in: Theories in Practice : Proceedings of the 1st International Conference on English and American Studies, September 9, 2009, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2010, s. 89-100
5

Ke konverzačním maximám hospodského hovoru

Kraus, Jiří, in: Hospody a pivo v české společnosti, Praha, Academia ; 1997, s. 13-18
6

Konverzační implikatura jako nástroj zjišťování významu výpovědi

Hirschová, Milada, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 115-130
7

On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse

Wilamová, Sirma Ostrava 2005
8

Porušování Griceových maxim ve výpovědích politiků v britských a českých politických interview

Adámková, Jana, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 355-359.
9

Jazyk v proměnách komunikačních médií

Kraus, Jiří Praha 2008
10

Coping with Stalinist panegyrics. A semantic and pragmatic analysis of a Czech text

Gammelgaard, Karen, in: Journal of Historical Pragmatics (Amsterdam), 9, č. 1, 2008, s. 48-70