Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach matematika lieferte 29 Treffer
1

Pour une sémiologie du langue des mathématiques

Šabršula, Jan, in: Actes du 1er Colloquie franco-tchéchoslovaque sur le français scientifique et technique, Praha, UK ; 1987, 88 s.
2

Anglická matematická terminologie

Kuben, Jaromír Brno 2007
3

Written and spoken mathematics

Králík, Jan, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 3, 1993, s. 191-193
4

The power of catalysts and priorities in membrane systems

Sosík, Petr, in: Grammars (Dordrecht), 6, č. 1, 2003, s. 13-24
5

Matematické a statistické metody v controllingu. Výkladová encyklopedie matematických a statistických metod

Sekerka, Bohuslav Praha 1999
6

Numerický znak. Jeho jazyková podstata, některé aspekty jeho pragmatického fungování

Šabršula, Jan, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 161-165
7

Model v matematice

Fiala, Jan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 40-45.
8Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 28, č. 3-4, s. 70-71
9

O tom, proč nikdy nerozkvete přesně polovina leknínů

Macurová, Alena; Renner, Oldřich, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 17-18
10

Jak se to má s procenty

Šaroun, Jaromír, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 21, č. 18, 2011, s. 4., 2.5.2011