Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach maskulina lieferte 144 Treffer
1

Jak rozumíme kategorii gramatického rodu? Kdy je Češka Čech?

Čmejrková, Světla, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 41-54
2

Došlo: ad Obrana jazyka (A2 č. 23/2007)

Valdrová, Jana, in: A2 kulturní týdeník (Praha), 2007, 8.8.2007
3

Nekotoryje nabljudenija nad kolebanijem udarenija u suščestvitel'nych mužskogo roda

Morozova, Galina, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 94-98
4

Dublety a jejich užití

Kasal, Jindřich, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 107-114
5

Dynamika v deklinácii neživotných maskulín zakončených na -áľ

Kyseľová, Miroslava, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 363-368.
6

Stilwandel im Spiegel der Korpusanalyse: Paarformen bei Personenbezeichnungen

Valdrová, Jana, in: Kompendium Korpuslinguistik [KompKL] : Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive, Heidelberg, Winter ; 2010, s. 275-282
7

Feministické vědecké aspekty překladu názvů osob

Valdrová, Jana, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 367-379
8

Heneryčnyj maskulinizm u konteksti feminists'koji i tradycijnoji linhvisyky

Arkhanhelska, Alla, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 97-101.
9

Sledi a sledě

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 41
10

Výtoč

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 87, č. 3, 2004, s. 165-166