Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach maskulina lieferte 144 Treffer
1

Nekotoryje nabljudenija nad kolebanijem udarenija u suščestvitel'nych mužskogo roda

Morozova, Galina, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 94-98
2

Dublety a jejich užití

Kasal, Jindřich, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 107-114
3

Dynamika v deklinácii neživotných maskulín zakončených na -áľ

Kyseľová, Miroslava, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 363-368.
4

Došlo: ad Obrana jazyka (A2 č. 23/2007)

Valdrová, Jana, in: A2 kulturní týdeník (Praha), 2007, 8.8.2007
5

Jak rozumíme kategorii gramatického rodu? Kdy je Češka Čech?

Čmejrková, Světla, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 41-54
6

Sledi a sledě

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 41
7

Výtoč

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 87, č. 3, 2004, s. 165-166
8

Koncovky -i, -é v 1. pl. mužských jmen zakončených na -ista, -ita

Hebal, Milena, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 89-97.
9

Skloňování obecných podstatných jmen rodu mužského životného zakončených na -s

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 66, č. 5, 2015-16, s. 250-251
10

Clintonovi můžeme říkat FGotUS

Léko, István, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 178, 2016, s. 20., 1.8.2016