Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mapy jazykové lieferte 17 Treffer
1

Die ältesten Sprachenkarten Europas

Skála, Emil, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 1-6
2

Český jazykový atlas

Balhar, Jan, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 21-22
3

Český jazykový atlas ve škole

Jančák, Pavel, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 1-2, 1993-94, s. 18-21
4

Příběh skoro detektivní

Jančáková, Jana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 156-157
5

Toponyma českých zemí na nejstarších jazykových mapách Evropy

Skála, Emil, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 64-70
6

Český jazykový atlas

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 88-94
7

K současné české dialektologii

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 43-49
8

Český jazykový atlas 1

Autor Balhar, Jan Praha 1992
9

Český jazykový atlas 1-5. Dodatky

Sestavovatel, kompilátor Balhar, Jan Praha 1992-2011
10

Český jazykový atlas 2

Autor Balhar, Jan Praha 1997