Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach maďarština lieferte 349 Treffer
1

Aktuálne problémy menšinového školstva na Slovensku so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským

Gabzdilová, Soňa, in: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století [Národnostní menšiny...] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea ; 1998, s. 194-200.
2

Maďarskou optikou - tentokrát sama maďarština

Rákos, Petr, in: Amicus revue (Praha), 10, č. 6, 2001, s. 4-5
3

Z dopisu čtenáře

Svoboda, Zdeněk, in: Amicus revue (Praha), 7, č. 2, 1998, s. 42
4

Jazyková kancelária Gramma

Pintér, Tibor, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 2, 2010, s. 147-149
5

Marie Valérie

Forstinger, Rudolf, in: Amicus revue (Praha), 10, č. 5, 2001, s. 15-16
6

Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországan: neylv, irodalom, kultúra

Ed. Fórián, Éva Debrecen 2004
7

Emberközpontúság a maygar nyelv oktatásában és kutatásában

Eds. Szabó, G. Szombathley 2004
8

Társadalom és neylvhasználat. Szociolingvistikai alapfogalmak

Kiss, Jenö Budapest 1996
9

Maďarština - praktický jazykový průvodce

Český text Modlík, Tomáš Bučovice 1999
10

Maďarská mluvnice

Niklová, Marta Ostrava 1999