Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lyrika lieferte 21 Treffer
1

Česká středověká lyrika

Vyd. Lehár, Jan Praha 1990
2

Alttschechische Liebeslyrik. Texte, Übersetzungen und Kommentar

Stanovská, Sylvie Wien 2010
3

Studie a kritiky

Kožmín, Zdeněk Soupis prací Zdeňka Kožmína sest. Burešová, Helena Praha 1995
4

Labuť je divný pták... Soubor české světské lyriky doby gotické

Uspoř., dosl., pozn. a vysvětl. naps. Černý, Václav Praha 1999
5

Lyrický rytmus. O spojení zvuku a smyslu ve verši

Jiráček, Pavel Brno 2007
6

K českým překladům lyriky Borise Pasternaka

Žváček, Dušan, in: Kmen, č. 6, 1990, s. 12-13
7

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred Brno 2013
8

Zur Übersetzung von Lyrik ins Türkische

Durusoy, Gertrude, in: Tretie stretnutie tlmočníkov a prekladateľov z krajín strednej a východnej Európy, Praha, JTP ; 1997, s. 33-39
9

Lingvističeskoje modelirovanije situacii vosprijatija zapacha v poezii B. Pasternaka

Krjukova, Larisa Borisovna; Dvizova, A. V., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 80-85
10

Fikční světy lyriky

Červenka, Miroslav Praha 2003