Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach logika transparentní intenzionální lieferte 27 Treffer
1

TIL as the logic of communication in a multi-agent system

Duží, Marie, in: Research in Computing Science, 33, 2008, s. 27-40
2

Dva druhy propozičních postojů

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. 3, 2000, s. 243-256
3

The learning and question answering modes in the Dophin System for the transparent intensional logic

Gardoň, Andrej; Horák, Aleš, in: RASLAN 2007 : First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, Karlova Studánka, December 14-16, 2007. Proceedings, Brno, MU ; 2007, s. 29-36
4

O inferencialismu pro Pavla Maternu

Štěpán, Jan, in: Studia philosophica, 62, č. 2, 2015, s. 120-122
5

Několik poznámek k Peregrinovu hodnocení TIL

Duží, Marie; Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 65, č. 1, 2017, s. 113-116
6

O čem mluvil Pavel Tichý

Fiala, Jiří, in: Vesmír, 76, č. 2, 1997, s. 85
7

Jazyk a pojmy (aneb "O čem a jak mluvíme")

Duží, Marie, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov [Používanie...], Bratislava, Veda ; 2004, s. 20-34
8

Poznámky k povaze jazykového znaku

Švandová, Blažena, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov [Používanie...], Bratislava, Veda ; 2004, s. 144-157
9

Smysl, denotace, reference

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. príloha, 2000, s. 9-15
10

Propoziční/pojmové postoje: postoje ke konstrukcím nebo intenzím?

Duží, Marie, in: Organon F (Bratislava), 7, č. príloha, 2000, s. 46-57