Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lituanistika lieferte 5 Treffer
1

Filologinē mintis Mažojoje Lietuvoje: nuo pirmuju filologiniu knygu iki lituanistikos studiju centro Karaliaučiaus universitete

Citavičiutē, Liucija, in: Baltské jazyky v proměnách metod : Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference, Brno, MU ; 2008, s. 135-154.
2

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století

Štoll, Pavel Praha 2013
3

Prof. Marvan a lituanistika. Návrat české baltistiky

Lemeškin, Ilja, in: Europeica - Slavica - Baltica [Europeica] : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám, Praha, Nár. knihovna ČR ; 2007, s. 75-79.
4

Lotyšský národ a jazyk z pohledu Josefa Zubatého

Klavina, Sarma, in: Zkušenosti a vztahy : Lotyšská a česká společnost ve 20. století, Praha, FF UK ; 2013, s. 111-134
5

Moderně, či tradičně? Chystaný lotyšsko-český slovník v konfrontaci s dosavadními plody česko-baltské lexikografie

Škrabal, Michal, in: Zkušenosti a vztahy : Lotyšská a česká společnost ve 20. století, Praha, FF UK ; 2013, s. 227-233