Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach listiny lieferte 197 Treffer
1

Další bohemika v hornorakouských archivech

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 48, č. 1, 1998, s. 42-43
2

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára 1.-3

Dreska, Gábor Győr 2007-2010
3

Lingvistická analýza tří německých historických listin ze Státního okresního archívu v Havlíčkově Brodě

Štochl, Josef, in: Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod, Okresní vlastivědné muzeum ; 1998, s. 23-74
4

Středověká vysvědčení absolventů pražské univerzity. Studie k univerzitnímu diplomatáři 3

Svatoš, Michal, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 463-473.
5

Nejstarší dochovaný soupis rožmberských listin

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 47, č. 2, 1997, s. 74-91
6

Neznámá konfirmační listina Ludvíka Jagellonského z r. 1523 pro Kamýk nad Vltavou

Pařez, Jan, in: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka, Praha, Stát. ústřed. archiv v Praze ; 1996, s. 61-66
7

Cisár Josef II. o používaní priezvisk

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 28-31
8

Listinný poklad břevnovského kláštera z doby vlády Přemysla Otakara II

Dušková, Sáša, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 139-145.
9

Historia fundationis monasterii Brevnoviensis

Bláhová, Marie, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 147-162.
10

Privilegium pervetustum Boleslai

Pražák, Jiří, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 13-24.