Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latina středověká lieferte 387 Treffer
1

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
2

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
3

Problèmes de chronologie relative

Straka, Georges, in: Georges Straka : Notice biographique et bibliographique, Leuven, Centre intern. de Dialectologie générale ; 1993, s. 47-60
4

Pražské algorismy

Silagiová, Zuzana, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 38-59
5

Anály hradišťsko-opatovické

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 4, 1996, s. 433-435
6

O třech "životech"z vrcholné gotiky

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 13-17
7

Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters 1. (bis in die Mitte des 13. Jh.)

Hlaváček, Ivan, in: Discemere vera ac falsa : Prace ofiarowane prof. Józefu Szymańskiemu., Lublin, 1992, s. 137-148
8

Scholae, Collegia et Bursae Universitatis Pragensis : ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten

Šmahel, František, in: Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe-XVIe siècles) : actes du colloque, Leuven, 9-11 avril 1992, Turnhout, Brepols ; 1993, s. 115-130
9

Středověká vysvědčení absolventů pražské univerzity. Studie k univerzitnímu diplomatáři 3

Svatoš, Michal, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 463-473.
10

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací

Maráz, Karel, in: Archivní časopis, 49, č. 3, 1999, s. 153-170