Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach langue lieferte 59 Treffer
1

Langue - parole

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 20-22
2

On the interface between langue and parole

Sgall, Petr, in: Naturally! : Linguistic studies in honour of Wolfgang U. Dressler, Torino, Rosenberg ; 2001, s. 469-474
3

Semantics in discourse: a dynamic view

Daneš, František; Čmejrková, Světla, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 172-180
4

Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar]. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002

Ed. Pořízka, Petr Olomouc 2004
5

Postmodernismus a současné lingvistické teorie

Kořenský, Jan, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 21-24
6

O možnostech správně poznat parole jazyků minulosti

Šaur, Vladimír, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 199-204
7

Synchronní a diachronní studium jazyka

Jakobson, Roman, in: Slavia, 61, č. 1, 1992, s. 15-22
8

L 'opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositions et des préverbes dans la langue et dans la parole

Šabršula, Jan, in: Language and Location in Space and Time, München, Lincom Europa ; 1998, s. 120-130
9

Paradigmata zkoumání řečové komunikace

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 68, č. 3, 2007, s. 163-169
10

Komunikační a strukturní vztahy v komunikátu a textu (výklad pojmoslovný

Čechová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 231-237