Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kreativita lieferte 82 Treffer
1

Tvořivostí učitelů k tvořivosti žáků?

Čechová, Marie, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 33-41.
2

The lexicographer's creativity

Zgusta, Ladislav, in: EURALEX 1996 : Proceedings 1-2. Papers submited to the Seventh EURALEX International Congress on Lexicography in Göteborg, Sweden. Part 1, 2, Göteborg, Göteborg Univ. ; 1996, s. 323-336
3

Sprache und Kreativität

Hrsg. Ehrhardt, Horst 2011
4

Tvořivostí učitelů k tvořivosti žáků?

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 68-81
5

Kreativní myšlení

Königová, Marie, in: Knižnice a vedecké informácie (Martin), 24, č. 8-9, 1992, s. 401-405
6

Tvořivost ve slohovém vyučování

Minářová, Eva, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 235-238.
7

Tvořivost žáků v popisném slohovém postupu

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 7-8, 2001-02, s. 163-166
8

Začátek a konec kreativity učitele českého jazyka

Polák, Milan, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 173-178
9

Cesty k tvořivé škole

Brádková, Hana, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 7, č. 1, 1997, s. 23-24
10

Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 4, 1998, s. 111-120