Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy textové lieferte 9 Treffer
1

TENCO - automatic text encoder

Slavcheva, Milena; Zaharieva, Boyanka, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 119-122
2

Jak dál v anotacích textových korpusů?

Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 57-61
3

Statistical evaluation of the text corpora with respect to syllable segments

Malková, H. Brno 1999
4

Slang a textový korpus

Kopřivová, Marie, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 14-20.
5

Estonian speech in the BABEL multi-language database: phonetic-phonological problems revealed in the text corpus

Eek, Arvo; Meister, Einar, in: Proceedings of LP'98. [Vol.] 2 : Item Order in Language and Speech, Prague, Karolinum ; 1999, s. 529-546
6

Two-pass recognition of Czech speech using adaptive vocabulary

Ircing, Pavel; Psutka, Josef, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'01] : 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings, Berlin, Springer ; 2001, s. 273-277
7

Text corpus with errors

Pala, Karel; Rychlý, Pavel; Smrž, Pavel, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'03] : 6th International Conference, TSD 2003 České Budějovice, Czech Republic, September 8-12, 2003. Proceedings, Berlin, Springer 2003, s. 90-97
8

Textové korpusy slovanských jazyků (se zvláštním zřetelem k Českému národnímu korpusu)

Novotná, Renata, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 190-194
9

Frekvenční slovník češtiny

Zprac. autor. tým pod ved. Čermák, František Praha 2004