Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy jazykové lieferte 42 Treffer
1

On quantitative characteristic in the corpus infinity

Králík, Jan, in: Journal of IQLA ???, 2000
2

K využití německého korpusu v lexikografické praxi

Zeman, Dalibor, in: Cizí jazyky, 49, č. 1, 2005-06, s. 13-15
3

Dispersion of words in a language corpus

Hlaváčová, Jaroslava; Rychlý, Pavel, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'99] : Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings, Berlin, Springer ; 1999, s. 321-324
4

Zášť (záští) a několik poznámek ke zkoumání jazyka pomocí korpusu

Šimandl, Josef, in: Naše řeč, 84, č. 2, 2001, s. 106-110
5

Co je to korpus?

Čermák, František, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 58-59
6

Morfologie proprií včera a dnes

Šimandl, Josef, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 583-591.
7

Na cestě k novému slovníku slovinského jazyka

Perdih, Andrej; Ježovnik, Janoš, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 59-60
8Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexandr; Skoumalová, Hana; Vítovec, Přemysl; Znamenáček, Jiří, in: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2013), Tübingen, University of Tübingen 2014, s. 218-229
9

Korpusy polského jazyka

Šulc, Michal, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 4, 2002, s. 311-315
10

Výslovnost v českém výkladovém slovníku: co a jak

Štěpánová, Veronika, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 72-74