Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korespondence lieferte 617 Treffer
1

Písemné prameny osobní povahy a jejich vydávání (se zřetelem ke korespondenci)

Ebelová, Ivana, in: Práce z dějin Akademie věd, 5, č. 2, 2013, s. 133-143
2

Snadná korespondence ve francouzštině. Vzory dopisů

Verdol, Jacques Přel. Rohlíková, Lucie Plzeň 2000
3

Ahoj Ivano!

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 56
4

K problematice německé obchodní korespondence

Bobáková, Hannelore, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 212-214
5

Jsou textové vzory užitečné?

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 46-47
6

Zametki po povodu kommerčeskoj korrespondencii

Mala, Eva, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 217-222.
7

Ke korespondenci Bohuslava Balbína

Hejnic, Josef, in: Vlastivědný věstník moravský, 50, č. 1, 1998, s. 72-74
8

The letter as a medium of communication: the Bohemian intellectual Bohuslaus Balbinus

Kroupa, Jiří, in: Acta Comeniana, 12 (36), 1997, s. 97-104
9

Konstrukce kulturní odlišnosti mezi východními a západními Němci v "pozdravných dopisech"

Dietzsch, Ina, in: Biograf, č. 22, 2000, s. 3-15
10

Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 109-112