Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korektnost genderová lieferte 50 Treffer
1

Jak jazyk zabije image odbornice

Valdrová, Jana, in: Gender, rovné příležitosti, výzkum (Praha), 6, č. 2, 2005, s. 1-3
2

Sexistická gramatika: mrch a rachejtlák

Nosková, Věra, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 20, 2010, 24.5.2010
3

Neříká se těhotné ženy, ale těhotní lidé !

Beránková, Kristýna, in: Blesk (Jižní Morava), 26, č. 27, 2017, s. 8., 1.2.2017
4

Dámy? Ne, cestující

ČTK, in: Metro (Praha), č. 214, 2017, s. 12, (13. 11.)
5

Pojďte na sál, těhotná osobo. "Těhotný člověk" v Česku neuspěje

Hampejs, Martin; Fajnor, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 38, 2017, s. 1-2, (14. 2.)
6

"Žena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém jazyce

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 91, č. 1, 2008, s. 26-38
7

Pragmatický aspekt překladu. Analýza textu Little Red Riding Hood

Matouchová, Markéta, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 308-311
8

Jazyk jako nástroj demokratizace. Lingvistika odhaluje genderové asymetrie

Valdrová, Jana, in: Aspect (Praha), č. 1, 2001, s. neuved
9

Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů?

Valdrová, Jana; Smetáčková-Moravcová, Irena; Knotková-Čapková, Blanka, in: Ročenka katedry/centra genderových studií 2003/04, Praha, FHS UK ; 2005, s. 172-196
10

Pan profesorka neboli gender v jazyce

Pešeková, Mária, in: Lidové noviny (Praha), 27, č. 104, 2014, s. 10, (5. 5.)