Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koordinace lieferte 39 Treffer
1

Dependency, coordination, and projectivity

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Slovo v tekste i v slovare : Sbornik statej k semidesjatiletiju Akademika Ju. D. Apresjana, Moskva, Jazyki rus. kul'tury 2000, s. 456-465
2

Pozdní kvítečko lingvistické na ulici ušlápnuté a pro Evu Hajičovou od autora srdečně sepsané

Piťha, Petr, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 109-110
3

Linguistic perception and syntactic structure

Lobin, Henning, in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 163-178
4

Coordination as a factor in article usage

Dušková, Libuše; Klégr, Aleš, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. S 8, 2002, s. 27-56
5

Osoblyvosti funkcionuvannja konstrukcij iz odnoridnoju supidrjadnistju v riznych styljach sučasnoji ukrajins'koji movy

Škarban, Tamara M., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 111-113.
6

Coordination : some evidence for DP and NumP in Czech

Gruet-Skrabalova, Hana, in: Formal Description of Slavic Languages (FDSL 5) : The Fifth Conference, Leipzig 2003, Frankfurt a. Main, Lang 2008, s. 504-513
7

Valency as the core of dependency syntax

Sgall, Petr, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 255-264
8

The extension of the condition of projectivity for structures with coordination. Part 2

Kučerová, Jana, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 65-66, 1996, s. 67-91
9

Koordinace nestejných kategorií v češtině

Šindlerová, Jana, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 244-252
10

Parataxe apparente et coordination des interrogatifs en tchèque

Gruet-Skrabalova, Hana, in: Coordination et subordination : typologie et modélisation, Paris, Ophrys 2006, s. 231-242