Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konstrukce participiální lieferte 8 Treffer
1

Notes on Greek participial constructions

Kurzová, Helena, in: Studi di linguistica greca, Milano, Angeli ; 1997, s. 107-127
2

Les constructions participiales dans les œuvres littéraires

Stavinohová, Zdeňka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 73-78
3

Absolutes

Malá, Markéta, in: Discourse and Interaction 1 : Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings 2005, Brno, MU ; 2005, s. 73-84.
4

Obsahová propozice oznamovací v klasické řečtině

Pořízková, Kateřina, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti konference Staré indoevropské jazyky, Brno 10. 5. 2005, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2006, s. 56-61
5

Adverbial participial constructions as a style marker

Vaněčková, Dana, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 179-197
6

Česká participia ze syntaktického hlediska

Nübler, Norbert, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 384-390.
7

Latinský ablativ absolutní v staroslověnském překladu. Responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách 3

Konzal, Václav, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 190-204
8

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu

Jandová, Eva Ostrava 2006